Goodtech Årsrapport 2013

Goodtech Konsern

Note 19
Konsernselskaper og ikke-kontrollerende eierinteresser
           
De største datterselskapene som inngår i konsolideringen av Goodtech konsernet fremgår av følgende tabell. Selskaper eiet direkte av Goodtech ASA er uthevet.
           
Selskap
Konsernets eierandel
Konsernets stemmeandel
 
Forretningskontor
Land
Goodtech Industry Holding AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Electro AS *)
50,0 %
50,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Projects & Services AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Solutions AS
100,0 %
100,0 %
 
Porsgrunn
Norge
Goodtech Recovery
Technology AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Products AS
100,0 %
100,0 %
 
Oslo
Norge
Goodtech Intressenter AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Projects & Services AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Process AB
100,0 %
100,0 %
 
Umeå
Sverige
Goodtech Solutions AB
100,0 %
100,0 %
 
Karlstad
Sverige
Goodtech Solutions
Manufacturing AB
100,0 %
100,0 %
 
Arvika
Sverige
Goodtech Environment Ab
100,0 %
100,0 %
 
Mariehamn
Finland
Goodtech Environment AS
100,0 %
100,0 %
 
Lindeberg
Norge
Goodtech Environment
Gøteborg AB
100,0 %
100,0 %
 
Gøteborg
Sverige
           
*) Goodtech Industry Holding AS representerer flertallet av stemmene i selskapets styre.
           
Alle datterselskapene er konsolidert. Stemmerettighetene følger ordinære aksjer.
 
           
Ikke-kontrollerende eierinteresser i Goodtech Electro AS på balansedagen er NOK 0,9 mill.
 
Den ikke-kontrollerende interessen er vurdert som ikke vesentlig for konsernet. Følgelig er ikke sammendratt finansiell informasjon presentert, jf IFRS 12.