Goodtech Årsrapport 2013

Konsernsjefen kommenterer

2013 ble et godt år for Goodtech. Vi har vunnet flere betydelige kontrakter og har hatt høy aktivitet og god inntjening innen de fleste forretningsområdene, helt i tråd med vår ambisjon om å være en solid og trygg leverandør for våre kunder. Men vi gir oss ikke med det. Vi ser et økende behov for integrasjon av bærekraftige løsninger, og skal vokse videre innen samtlige av våre forretningsområder.
 

Vi bidrar til et bærekraftig samfunn

Goodtech deltar i prosjekter som fornyer og utvikler viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering og prosessteknikk bidrar vi til sikrere energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Gjennom 2013 har vi startet og gjennomført mange interessante prosjekter som bekrefter at det vi gjør er viktig for våre kunder og for samfunnet.

Nytt, stort byggeprosjekt i Stockholm. Etter de vellykkede installasjonene til Tele 2 Arena, startet arbeidene til Mall of Scandinavia som omfatter el- og teleinstallasjoner og en funksjonsleveranse innen automatisering.

Satsningen på kraft er på gang. I løpet av 2103 startet Goodtech sine oppdrag for stamnettstasjoner til Svenska Kraftnät, Tuna og Karlslund. Andre kraftprosjekter er kraftforsyning til sykehuset i Karlstad og leveranser til Vattenfalls transformatorstasjon i Hedenlunda.

Promaps Online - en sensasjon i seg selv! Med lanseringen av Promaps Online bidrar Goodtech til økt sikkerhet i kraftnettet. Systemet gir driftsoperatører umiddelbar oversikt over risikobildet. Et godt beslutningsunderlag gir bedre flyt i kraftsystemet, færre flaskehalser og færre mørklagte områder på grunn av strømbrudd. Promaps Online ble nominert til prisen for Årets Teknologibragd 2013.

Ekspert på togtrafikk og tunneler. Goodtech har vunnet kontrakt for en komplett kraftforsyningsleveranse til Trafikverket på strekningen Båstad N – Forslöv, som går gjennom tunnelene i Hallandsåsen i Skåne.

Molekylære strukturer på detaljnivå. Goodtech fortsetter å levere generell kraft og belysning, brannalarm og samt kraftforsyning til prosjekt MAX IV i Lund, svensk forsknings største infrastrukturprosjekt gjennom tidene.

Utvikling av biogassanlegg. Goodtech bidrar til et bærekraftig miljø gjennom prosessutstyr, el-installasjon og styresystem til Nordvästra Skånes Renhållnings AB.

Flere mobile Biovac renseanlegg på Skanskas byggeplasser. Skanska har i dag 17 Biovac® containeranlegg fra Goodtech som benyttes på byggeplasser over hele Norge.

Ny teknologi for energigjenvinning. Goodtech har utviklet en unik teknologi for å gjenvinne spillvarme fra industrien. Systemet gjør det mulig for produsenter av aluminium og andre energi-intensive industrier å oppnå store besparelser gjennom mer effektiv energibruk.

 

100 år med innovasjon og utvikling

I 2013 fylte Goodtech 100 år. Det er få som i så lang tid klarer å være innovative og ligge i forkant av den tekniske utviklingen. Vi har alltid strebet etter å tilpasse oss og bidra til samfunnets utvikling, og vi er i dag en av Nordens ledende leverandører av automatisering, elektro, industri- og miljøteknikk.

Men det kommer hele tiden nye tekniske utfordringer, og det fins ingen mer spennende tidsalder å operere i enn den vi befinner oss i akkurat nå. Vi vil oppleve strukturelle endringer, både i, og på tvers av, våre bransjer i tiden som kommer. Å være i forkant, både når det gjelder teknologi og omstillingsevne, blir derfor et viktig konkurransefortrinn også i årene som kommer. 

 

Veien videre

De underliggende drivkreftene i samfunnet taler for at det er behov for det vi driver med; å bidra til en sikrere infrastruktur, en mer optimal energiforsyning og en mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Bærekraftige løsninger. Vi ser at markedet er i en rivende teknisk utvikling, og integrasjon er et begrep som får stadig større betydning. Ulike systemer og teknologier må «snakke sammen» for å bli effektive helhetsløsninger.

Sterk organisasjonskultur. Å gjøre noe godt ved hjelp av teknologi er grunntanken i vår måte å arbeide på. Dette handler også om å en bedriftskultur som kjennetegnes av delaktighet, glede og engasjement, en forutsetning for at medarbeiderne våre trives og presterer sitt aller beste.

Rekruttering og kompetanseutvikling. Goodtechs styrke er vår kompetanse innen våre nøkkelområder; vi har mange eksperter og spesialister i konsernet. Vi skal fortsette å fokusere på kompetanseutvikling, erfaringsoverføring og forbedrede systemer og metoder for å legge listen enda høyere i våre leveranser.

Nullvisjon for skader og ulykker. Alles bidrag, det vil si våre medarbeidere, kunder, leverandører, underentreprenører og partnere, er avgjørende for at vi skal lykkes. I 2013 har vi gjennomført et HMS/kvalitetssikringsprogram for samtlige medarbeidere og laget en egen HMS/sikkerhetsfilm og trykt materiell med tanke på sikkerhet på jobben.

Vi skal leve som vi lærer. Et godt resultat og en god bedriftskultur skapes og utvikles gjennom våre daglige handlinger, vår imøtekommenhet, våre gjerninger, vår kommunikasjon og de valgene vi tar i hverdagen. I 2014 skal vi hver dag fortsette å strekke oss etter å bli enda bedre til å etterleve vår visjon: «Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger».

 

Vidar Låte

Konsernsjef