Goodtech Årsrapport 2013

Dette er Goodtech

Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering, IT, maskin og prosessteknikk bidrar vi til en mer optimalisert energiforsyning, bedre infrastruktur og mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

Historikk

 1. 1913
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1984
 6. 1988
 7. 1992
 8. 1996
 9. 2000
 10. 2004
 11. 2008
 12. 2012

 

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for over NOK 2,4 milliarder og har ca. 1 500 medarbeidere på et 40-talls steder i Norge, Sverige og Finland.

Virksomheten er organisert i fem foretningsområder. Les mer om våre foretningsområder her.

Vi utgjør en forskjell
Uansett om det handler om el-installasjoner innen industri og offentlig sektor, montering av fordelingstavler, automatiseringsløsninger, vannrenseanlegg eller effektiviseringsløsninger for industrien, er Goodtechs virksomhet nærværende i samfunnet. Vi setter varige spor gjennom de anleggene og systemene som oppføres.

 • Oppgradering av energisystemer og infrastruktur
  Goodtech bidrar til bedre infrastruktur gjennom å delta i prosjekter som for eksempel Hallandsåsen jernbanetunnel i Skåne, som er en viktig del i utbyggingen av Vestkystbanen mellom Göteborg og Lund. Goodtech bidrar også til bedre utnyttelse av eksisterende kraftsystemer, samt utbygging av mer grønn energi gjennom rammeavtalen med Småkraft AS. Sist, men ikke minst, bidrar Goodtech til en sikrere strømforsyning i fremtiden. I samarbeid med Statnett har Goodtech utviklet Promaps Online, en risikosimulator som kan forutse feil i strømforsyningen. Systemet, som ble satt i drift hos Statnett i oktober 2013, vil gi betydelige besparelser på grunn av bedre flyt i kraftsystemet, mindre flaskehalser og færre mørklagte områder på grunn av linjeavbrudd. Promaps Online ble nominert til Årets Teknologibragd 2013.
 • Økt effektivitet og konkurransekraft i industrien
  Goodtech medvirker til effektivisering og økt konkurransekraft i industrien gjennom å utvikle og levere løsninger som gir økt automatisering, bedre logistikk, mindre transport og lavere energiforbruk.  Goodtech gjennomførte fire store og viktige oppdrag til den nye jernmalmgruven i Kaunisvaara utenfor Pajala. Andre eksempler er leveransene av høylager til GEKÅS Ullared og ny maskin til en pakkelinje for Fresenius Kabi.
 • Samfunnets behov for mer miljøvennlige produkter og løsninger
  Goodtechs virksomhet ble i sin tid tuftet på miljøteknologi og har et stort engasjement for utvikling av miljøvennlige løsninger på alle områder. Miljøløsningene spenner fra minirenseanlegg for behandling av avløpsvann fra hytter og hus til store prosjekter for slambehandling, varmegjenvinning fra slam og komplette biogassanlegg. I 2013 vant Goodtech blant annet kontrakt for et komplett biogassanlegg til Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) og et nytt avløpsrenseanlegg som skal betjene hele Haugesund kommune og deler av Karmøy kommune.