Goodtech Årsrapport 2013

Organisering

   

PROJECTS & SERVICES

 

INFRA

 

SOLUTIONS

 

ENVIRONMENT

 

PRODUCTS

                     
Virksomhet  
Kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri og offentlig sektor.
 
 
Kvalifiserte tekniske løsninger og tjenester innen jernbane og tunnelbane til det nordiske markedet.
  Egenutviklede teknologier og kundetilpassede løsninger for automatisering og effektivisering av produksjon, materialhåndtering, lager og logistikk.  
Produkter og løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og prosessvann, energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.
 
Produktleverandør som representerer
ledende internasjonale leverandører innenfor
fagområdene automatisering, instrumentering,
industriell kommunikasjon.
                     
Kompetanse  
 • Automatisering
 • El- og prosessinstallasjon
 • Instrument- og fiberteknikk
 • Elektroteknikk
 • Service og vedlikehold
 
 • Elkraft
 • Tele
 • BEST
 • Tunnelinstallasjoner
 
 • Industriautomatisering
 • Robotceller
 • Produksjonslinjer
 • Spesialmaskiner
 • Testrigger
 • Materialhåndtering, lager og logistikk
 
 • Biovac®
 • Haco
 • Fluidtec®
 • Kobix®
 • Energigjenvinning fra  elektrolyseceller innenfor aluminiumsindustrien
 
 • Salg, distribusjon og support for industrielle produkter.
                     
Juridiske enheter  
 • Goodtech Projects & Services AS
 • Goodtech Projects & Services AB
 • Goodtech Process AB
 • Goodtech Electro AS
 
 • Goodtech Projects & Services AB
 
 • Goodtech Solutions AS
 • Goodtech Solutions AB
 • Goodtech Solutions Manufacturing AB
 
 • Goodtech
  Environment AS
 • Goodtech
  Environment Ab
 • Goodtech
  Environment
  Göteborg AB
 
 
 • Goodtech Products AS