Goodtech Årsrapport 2013

Strategiske mål

 

Forretningsidé
Vi utvikler og leverer prosjekter, tjenester og produkter for Industri, Energi, Miljø og Infrastruktur som skaper verdi for våre kunder.
 

Visjon
Vi skaper en bedre verden gjennom integrasjon av bærekraftige løsninger.


Verdier
Goodtechs sterke bedriftskultur og verdigrunnlag sammenfattes i fem stikkord som underbygger våre strategier og bidrar til vår fremgang og vilje til å utgjøre en forskjell.

Kundefokuserte
Vi skal skape verdi for våre kunder gjennom å løse deres utfordringer og gi "det lille ekstra”. Vår nærhet, delaktighet og åpne dialog sikrer at vi holder våre løfter til våre kunder.  

Engasjerte
Vårt engasjement er avgjørende for vår gode innsats og gjør oss motiverte til å utføre våre oppdrag og inspirere alle rundt oss hver eneste dag.

Delaktige
Vi er avhengige av hverandre og alles forståelse, og interesse, for vår virksomhet. I våre oppdrag involverer og inkluderer vi hverandre, kunder og partnere for å finne gode løsninger.

Innovative
Vi har vilje og energi til å gjøre det bedre for hver eneste dag. Vi er opptatt av å søke etter muligheter for forbedringer og nye løsninger på små og store utfordringer, både hos våre kunder og internt.

Presterende
Vi er alle fast bestemt på å gjøre vårt ytterste for å gjennomføre planer og prosjekter, og å levere avtalt kvalitet, til rett tid med forventet resultat.

Kundeløfter

Våre kundeløfter sammenfatter hvordan vi vil bidra til våre kunders utvikling.

Vi vet at kunnskap er forutsetningen – og engasjementet utgjør forskjellen.
I møtet med kundene, medarbeiderne og samfunnet brenner vi for det vi gjør - å bidra med vår kompetanse, innovative eller gjennomprøvde tekniske løsninger og produkter for våre kunders utvikling, noe som til slutt kommer samfunnet til gode. Vår kompetanse gjør at vi skaper en dialog, og vårt engasjement gjør at vi lykkes.

Vi har den lokale virksomhetens nærhet – og den store virksomhetens muskler.
Våre forbindelser med kundene kjennetegnes av langsiktighet og nærhet. Vi skaper relasjoner – ikke transaksjoner. Vi ser fordelene med det lokale selskapet nærhet, forankring og kunnskap om stedet. I det store perspektivet har vi evnen til helhetsløsninger, langsiktighet og erfaring med store og komplekse oppdrag.  Felles i det lille og store perspektivet er at vi i samtlige kontakter er ansvarsfulle, nøyaktige og viser respekt, noe som skaper tillit.

Vi gjenbruker når det er mulig – og tenker nytt når det trengs.
Profesjonalitet er for oss å gi kunden den kvaliteten som etterspørres og som skaper rett verdi. Det kan handle om å tilby standardløsninger, innovative nyheter, fabrikatuavhengige løsninger, helhetsløsninger eller produkter og deler i et prosjekt. Erfaringen som det store/brede selskapet har, i kombinasjon med vår evne til kundetilpasning, gjør at vi kan tilby rett kvalitet til rett pris.

Overordnet mål og strategi 2016
Goodtech har etablert en strategisk posisjon som gir gode fremtidsutsikter, og selskapet fortsetter satsningen for videreutvikling og vekst i hele konsernet. Målet er å nå NOK 4 milliarder i omsetning i 2016.

Veksten kan gjennomføres både ved organisk vekst, mulige oppkjøp og andre strukturgrep. I tillegg har konsernet utpekt 3 strategiske satsningsområder som skal utvikles på sikt. Disse områdene er:

  • Energi/Kraft
  • Havbruk
  • Olje og Gass

Goodtech vil bygge videre på eksisterende langsiktige kundeforhold, som utgjør en betydelig andel av vår omsetning. Det strategiske programmet «The Goodtech way» danner grunnlaget for hvordan vi vil videreutvikle vår posisjon i markedet og vår virksomhet.