Goodtech Årsrapport 2013

Presentasjon av styret og ledelsen

Stig Grimsgaard Andersen

Styrets leder og leder av kompensasjonsutvalget

Grimsgaard Andersen (f. 1955) er utdannet siviløkonom med MBA fra University of San Francisco. Han er arbeidende styreformann i Holmen Industri gruppen som utøver aktivt eierskap og rådgivning innen flere selskaper og bransjer. Grimsgaard Andersen er blant annet styreleder i Silver Pensjonsforsikring AS, Grieg Investor ASA og Maritime Information Systems (Maris), og er styremedlem i flere selskaper i Skandinavia. Han har tidligere vært konsernsjef for Aon i Norden og Baltikum.

Grimsgaard Andersen og nærstående eier 107.201 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS.

Rolf Tannergård

Styremedlem

Tannergård (f. 1948) er utdannet ingeniør. Han startet El & Industrimontage AB 1993 og ble arbeidende styreformann i selskapet fra 2003. Tannergård har erfaring fra en rekke ledende stillinger innen svensk el-industri.

Tannergård eier 9.403.911 aksjer i Goodtech ASA

Karl Erik Staubo

Styremedlem og leder av revisjonsutvalget

Staubo (f. 1956) er utdannet siviløkonom med master of international management fra USA. Han er daglig leder i Holmen Industri AS, samtidig som han er styreformann og styremedlem i flere bedrifter i Norge og Norden. Staubo har erfaring fra ledende stillinger innen fondsmegling, fondsforvaltning og investeringsforetak. Han er også leder av revisjonskomiteen i Goodtech ASA.

Staubo og nærstående eier 35.000 aksjer i Goodtech ASA. I tillegg kommer indirekte eierandel via Holmen Industri Invest 1 AS

Veroslav Sedlak

Styremedlem

Sedlak (f. 1946) er utdannet sivilingeniør innen automasjon. Han er ansvarlig for forretningsutvikling i Goodtech og er styreleder i Goodtech Recovery Technology AS. Sedlak har også verv som styreformann og styremedlem i flere bedrifter. Tidligere har han jobbet med større prosjekter innen offshore og på land. Siden 1985 har han også etablert flere bedrifter.

Sedlak og nærstående eier 1.547.725 aksjer i Goodtech ASA.

AnneM. Sødahl Wessel

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Wessel (f. 1952) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har gjennomført flere masterprogrammer ved BI bl.a. innen styrekompetanse. Wessel har bred og mangeårig erfaring fra flere stillinger innen teknologi og prosjektledelse i Aker Engineering, Hydro og Statoil.  Hun har internasjonal erfaring innen olje og gass prosjekter samt innen vannrensing og membranfiltrering.

Wessel eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

Åsa Otterlund

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget

Otterlund (f. 1964) er utdannet siviløkonom. Hun arbeider som Investment Manager i Almi Invest AB. Otterlund har erfaring fra flere ledende stillinger innen forretningsutvikling/økonomi og fra styreoppdrag. Hun er også styremedlem i Sprint Bioscience AB.

Otterlund eier 27.965 aksjer i Goodtech ASA

Håvard Kristiansen

Styremedlem

Kristiansen (f. 1979) har bakgrunn som elektriker. Er i tillegg utdannet som automasjonsingeniør med Bachelor fra Universitetet i Oslo og har en Master i Engineering Management fra University of Sunderland. Han jobber som prosjektingeniør/prosjektleder i Goodtech Projects & Services AS, Oslo. Kristiansen er en av de ansattes representanter i styret. 

Kristiansen eier 2.388 aksjer i Goodtech ASA

Gunnar Strand

Styremedlem

Strand (f. 1971) er utdannet elkraftsingeniør fra Mälardalens högskola i Västerås. Han arbeider med prosjektledelse og salg i Goodtech Projects & Services AB i Västerås. Strand er en av de ansattes representanter i styret.

Strand eier 0 aksjer i Goodtech ASA

 

Vidar Låte

Konsernsjef

Låte (f. 1961) er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Han har vært konsernsjef i Goodtech siden Cronus ble kjøpt i årsskiftet 2005/2006. Han har tidligere arbeidet i tekniske prosjekter og vært linjeleder. Videre har han også arbeidet med salg, markedsføring og bedriftsledelse.

Låte og nærstående eier 1.520.641 aksjer i Goodtech ASA.

Synnøve Granli

CFO

Granli (f. 1966) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Granli har en variert bakgrunn innen regnskap, revisjon, finans og administrasjon.  Hun har tidligere arbeidet mange år som CFO innen private equity og arbeidet før det som manager i PricewaterhouseCoopers.

Granli eier 13.394 aksjer i Goodtech ASA.

Arve Teie

Konserndirektør Strategic Marketing

Teie (f. 1963) er utdannet ingeniør. Teie har erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelse samt operativt salgsarbeid og salgsledelse før han tiltrådde som administrerende direktør i produktsalgselskapet Triple-S AS i 1992. Selskapet Triple-S ble en del av Goodtech-konsernet i 2006 og Teie var konserndirektør for produktdivisjonen i Goodtech frem til desember 2012.

Teie eier 56.986 aksjer i Goodtech ASA.

Stefan Helmvall

Konserndirektør Projects & Services Sverige Nord

Helmvall (f. 1963) er utdannet ingeniør innen elkraft. Han har vært konserndirektør i Goodtech siden 2009. Han har tidligere arbeidet 20 år i ABB-konsernet innenfor områdene Kraft og Automasjon, hvorav de 13 siste årene i ulike lederstillinger.

Helmvall eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

Magnus Falkman

Konserndirektør Projects & Services Sverige Syd

Falkman (f. 1961) er utdannet ingeniør innen elkraft. Han har en variert bakgrunn innen områdene kraft og montasje. Falkman har vært ansatt i lederstillinger i EIAB/Goodtech-konsernet siden  1987; som adm. direktør for INAC/Goodtech Process og har siden 2010 også vært ansvarlig for divisjon Sverige Syd innen forretningsområdet Projects & Services.

Falkman eier 37.395 aksjer i Goodtech ASA.

Magne Reierson

Konserndirektør Projects & Services Norge

Reierson (f. 1968) er utdannet sivilingeniør. Han har hatt ledende stillinger i Goodtech siden Cronus ble kjøpt opp i årsskiftet 2005/2006. Han har tidligere arbeidet med prosjekter og hatt ansvaret for salg av prosjekter og tjenester.

Reierson eier 10.454 aksjer i Goodtech ASA.

Anders Lundmark

Konserndirektør Infra

Lundmark (f. 1969) er utdannet reguleringstekniker og har blant annet jobbet som eltekniker og med teknisk salg. Han har vært ansatt i EIAB/Goodtech-konsernet siden  2007 og har fra 2012 vært ansvarlig for forretningsområdet Infra.

Lundmark eier 0 aksjer i Goodtech ASA.

Hans R. Vedde

Konserndirektør Solutions

Vedde (f. 1961) er utdannet ingeniør med tilleggsutdannelse innen strategisk markedsføring fra NHH. Han har vært konserndirektør i Goodtech siden november 2010.  Vedde kom fra ABB i 2003, hvor han har variert bakgrunn innen tekniske prosjekter, salg og markedsføring og bedriftsledelse.

Vedde eier 35.246 aksjer i Goodtech ASA.

Rune Hoseth

Konserndirektør Environment

Hoseth (f. 1969) er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole (BI). Hoseth har bakgrunn innen salg/salgsledelse og som Adm.dir i datterselskapet Goodtech Environment Sørumsand AS.  Han har tidligere arbeidet mange år i ulike stillinger i Telenor-systemet.

Hoseth eier 2.988 aksjer i Goodtech ASA.

Eiliv Elvebakk

Konserndirektør Products

Elvebakk (f. 1973) er utdannet elektronikkingeniør. Han har en variert teknisk bakgrunn innen automasjon og industriell IT. Han har også erfaring innen salg og kundeansvar. Elvebakk har jobbet i Products (tidligere Triple-S) siden 2000 og har i perioden 2001-2012 vært teknisk sjef.

Elvebakk eier 819 aksjer i Goodtech ASA.