Goodtech Årsrapport 2013

Environment

Goodtech leverer produkter og skreddersydde løsninger for behandling av avløpsvann, rensing til drikkevann og resirkulering av industri- og prosessvann. I tillegg leveres energigjenvinning fra avløpsvann og biosubstrat, og oppføring av hele eller deler av biogassanlegg.


Hovedmarkedet er Norden. Goodtech er markedsleder innenfor utvalgte områder og arbeider tett på både kunder og leverandører. Begge deler er like viktig for å kunne levere produkter og løsninger som holder den kvaliteten som er påkrevet i det miljøet de skal virke i.

Gjennom lang erfaring og kvalitetsbevisst arbeid har selskapet utviklet produkter og prosjekter som holder høy teknologisk kvalitet, og som virker i år etter år.

Året 2013

  • Fortsatt sterk vekst i omsetning og resultat for prosjekt virksomheten
  • Sterk inngående ordrebalanse for prosjektgjennomføring i 2014/2015. Mange nye prosjekter er vunnet i 2013.
  • Svakt Biovac® produktsalg i 2013. Sesongen kom sent i gang grunnet frost, og flere områder har forskjøvet frister for gjennomføring av pålagte fornyelser av avløpsanlegg.
  • Sterk vekst for salg av Biovac® produkter i det svenske markedet.
  • Den norske delen flyttet inn i nye lokaler sommeren 2013, og virksomheten på Åland har planlagt innflytting i nye lokaler sommeren 2014.  Forretningsområdet er således istand til å forvalte en videre organisk vekst.
     

Nøkkeltall

 
 
Viktige prosjekter i 2013
 
alt    
Utvidelse av biogassanlegg til Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR)
Goodtech leverer et komplett anlegg for produksjon av biogass - fra mottak av substrat til levering av rågass og biogjødsel. Oppdraget er en prosessentreprise som omfatter leveranse og installasjon av prosessutstyr, el-installasjon og signaloverføring til styringssystem. Etter utbyggingen vil anleggets kapasitet øke med 40 GWh, til en total biogassproduksjon på 80 GWh.

Kontraktsverdi: 37 MSEK
Ferdigstillelse: 2014
OppdragsgiverNordvästra Skånes Renhållnings AB

 
alt

Årabrot avløpsrenseanlegg
Haugesund kommune har besluttet å bygge et nytt avløpsrenseanlegg som skal betjene hele kommunen i tillegg til deler av Karmøy kommune. Goodtech utfører en entreprise for prosessutstyr som omfatter levering og montering av utstyr og maskiner for rensing og behandling av avløpsvann og slam.

Kontraktsverdi: 2,8 MEUR
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Haugesund Kommune

 
 
alt

Strandlykkja RA
I forbindelse med byggingen av ny firefelts E6 og dobbeltspor for jernbane nord for Minnesund (fellesprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket), har Goodtech levert et Biovac® SBR avløpsrenseanlegg til Stange kommune. Anlegget er dimensjonert for 400 pe (personekvivalenter), og prosjektert for mulig utvidelse til 1500 pe.

Kontraktsverdi: 1,4 MNOK
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Jernbaneverket/Stange kommune

 
alt

Ödskölt ARV
Goodtech har levert et Biovac® SBR avløpsrenseanlegg for 360 pe til Bengtsfors kommune. Oppdraget var en totalentreprise som omfattet grunnarbeider, bygg og renseanlegg. Arbeidet ble utført av Goodtechs partner i Sverige, Bra Miljöteknik AB, som benyttet lokale selskaper til å utføre grunnarbeidene og oppføre bygget.

Kontraktsverdi: 3,1 MSEK
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Bengtsfors Kommune

 
alt