Goodtech Årsrapport 2013

Infra

Forretningsområdet Infra leverer kvalifiserte tekniske løsninger og tjenester innen jernbane og tunnelbane på det nordiske markedet. Infra har spesialkompetanse innen hele BEST-området (Bane, El, Signal, Tele), og egne ressurser innen prosjektledelse, prosjektering, montasje, samt kvalitet, miljø og logistikk. I tillegg har konsernet et stort antall elektrikere med opplæring i arbeid på jernbane.


Dagens jernbaneprosjekter er svært komplekse. Trafikkbelastningen er høy og arbeidet må planlegges og gjennomføres slik at trafikken forstyrres så lite som mulig. Goodtechs arbeidsmodell, der sikkerheten ligger til grunn for all planlegging og gjennomføring, har fått gehør. I løpet av året er det gjennomført flere idriftsettelser i svært trafikktette områder, før tidsfristen, og med svært høy sikkerhet og god kvalitet. Se film fra Göteborg C-prosjektet.

Året 2013

  • Gjennom strukturert planleggings- og gjennomføringsarbeid er det utført flere idriftsettelser som har imponert bestillerne
  • Ansettelse av over ti nye jernbanespesialister har gjort det mulig å gjennomføre større deler av prosjekter i egen regi
  • Stor fremgang hos Stockholm Lokaltrafik (SL) – vunnet flere prosjekter
  • Vant et prosjekt til Hallandsåsen
  • Ansettelse av to personer som først og fremst jobber med sikkerhet knyttet til arbeid i spor
     

Nøkkeltall

 
Viktige prosjekter i 2013
alt    

Hallandsåsen jernbanetunnel
Hallandsåsen jernbanetunnel er en utførende entreprise som gjennomføres i samarbeid med Projects & Services, Sverige Syd. Leveransen omfatter teknikkhus, kabellegging, belysning, lyktestolper, gulv til tavlerom, høyspenningsapparater som for eksempel AT, brytere, transformatorer, avskillere og mellomspenningstavler, og el-utstyr som for eksempel lavspenningstavler, fjern- og relèvern.

Kontraktsverdi: 150 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Trafikverket

 
alt

LKAB Svappavaara og Malmberget
LKAB Svappavaara og Malmberget er en totalentreprise. Til logistikkterminalene ved Svappavaara og Malmberget skal Goodtech levere elkraftanlegg (lavspenning) som inneholder vekselvarme, kraft og belysning, samt signalanlegg.

Kontraktsverdi: 23,9 MSEK
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: LKAB

 
alt

Elkraftprosjekter til Stockholm Lokaltrafik (SL)
Goodtech leverer flere elkraftprosjekter til SL som omfatter nyproduksjon, utbygging og renovering av elanlegg i tunnelbanen.

Kontraktsverdi: 35 MSEK
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: SL

 
alt