Goodtech Årsrapport 2013

Tjenester og løsninger

Vi er som best når vi kombinerer vår kunnskap i totalprosjekter, men tilbyr også nedenstående tjenester hver for seg:

Elkraft
Goodtech utfører alt fra prosjektering til idriftsettelse. Vi har kompetanse fra 22kV med nettstasjoner ned til 400V, der vi har et egenutviklet system for vekselvarme. Goodtech har også praktisk erfaring med det svenske Trafikverkets nye 1000V-system.

Signal
Goodtech har stor bredde innen signalsystemer. Vi håndterer de fleste fordelingstavler og har eget personell som prosjekterer, installerer, tester og idriftsetter, gjerne som totalleverandør. Goodtech er et av svært få selskaper som gjennomfører totalprosjekter innen ERTMS.

Tele og fjernstyring
Goodtech håndterer jernbanedisiplinen Tele fullt ut, og har erfaring med å prosjektere og bygge systemer for trafikantinformasjon, sikkerhet, radiolinje, GSM-R og TETRA.

BEST (Bane, El, Signal og Tele)
Goodtechs kompetanse innen Infra er fokusert på elektro, signal og tele, men vår tunge kompetanse innen kvalitet, miljø og prosjektledelse gjør at vi også gjerne jobber med multidisipline BEST-prosjekter, enten som hovedentreprenør eller underentreprenør.

Service og vedlikehold
Goodtech har mange års erfaring med service og vedlikehold og har vedlikeholdskontrakter med blant annet Stockholm Lokaltrafik (SL) og Trafikverket. I Stockholm har vi en vedlikeholdsgruppe som daglig utfører vedlikeholdsarbeid i Sveriges mest intensive jernbanetrafikk - Stockholms tunnelbane.

Verkstedsproduksjon
I Arboga, Sverige, har Goodtech et verksted som er spesialisert innen elektro og signalutstyr for jernbane. Der monterer vi for eksempel tekniske bygg, skap og signaltavler, skap for fjernstyring og vekselvarme, tekniske bygg for kommunikasjonsutstyr og mye annet. Mange av våre prosjektører sitter i direkte tilknytning til verkstedet for å sikre kommunikasjon og helhetssyn gjennom hele kjeden.

Tunnelinstallasjon
Tunnelprosjektene er ofte store og komplekse. Logistikk- og arbeidsmiljøforholdene er som regel vanskelige og krever en intensiv arbeidsinnsats i over kort tid.

Vår styrke er våre mange hundre kompetente og erfarne elektrikere og montører. Sterk prosjektledelse som legger stor vekt på miljø, arbeidsmiljø og kvalitet er fundamentalt i alle prosjekter. Dette kompletterer vi med de deler av vår brede kompetanse som prosjektet har behov for, som for eksempel:

  • Kraft og belysning (400V)
  • Elkraft på høyere spenningsnivåer, f.eks. 11-24kV fordelingstavler
  • Tele og sikkerhet
  • Prosjektering, dette er ofte totalprosjekter der vi har nytte av våre prosjekteringsressurser
  • Instrumentmontasje
  • Ventilasjon, brann, VS
  • Jernbanespesifikke disipliner som for eksempel signalsystem
  • Trafikksystemer for veitunneler

Styringssystemer og SCADA-løsninger som integrerer tunnelens system og har grensesnitt mot kundens overordnede systemer/andre systemer, som det svenske Trafikverkets GELD.