Goodtech Årsrapport 2013

Solutions

Forretningsområdet Solutions leverer ingeniørtjenester, automatiseringsprodukter og effektiviseringsløsninger til skandinavisk industri, og til utvalgte kunder og bransjer internasjonalt.

 

Året 2013

  • Svakt år for Solutions, som følge av treghet i markedet og noen utfordrende prosjekter som nå er avsluttet.
  • Bedrede markedsforhold og økt markedsinnsats har resultert i økt ordreinngang i slutten av 2013.
  • Solutions har vunnet flere viktige kontrakter innen høylager, produksjonslinjer og emballasje i løpet av året.
  • Styrket markedsposisjon og har ferdigstilt tidenes største prosjekt innen automotive (produksjonslinje for bilindustrien) i 2013.
  • Organisasjonen er styrket til å kunne gjennomføre større og flere prosjekter i fremtiden.

Nøkkeltall

For sentrale virksomhetsområder har 2013 vært et utfordrende år, med flere store prosjekter som har vært teknisk og økonomisk krevende. I 2. og 3. kvartal 2013 opplevde vi at skandinavisk industri, innen våre største virksomhetsområder, vegret å investere på grunn av sviktende markeder. Dette resulterte i utsettelse av investeringer og sviktende ordreinngang for Solutions.

Solutions har gjennom 2013 redusert sine indirekte og direkte kostnader betydelig. Dette, i kombinasjon med innføring av konsernets forretning- og kvalitetssystem, skal føre til sikrere og bedre prosjektgjennomføring og dermed lavere kvalitets- og gjennomføringskostnader.

Ordreinngangen ved utgangen av 4. kvartal tok seg betraktelig opp. Økt ordreinngang i prioriterte markeder, og dobling av omsetningen innen systemleveranser og produksjonslinjer, gir gode forhåpninger til 2014.

Beskrivelse av virksomheten

Goodtech leverer egenutviklede teknologier og løsninger innen industriautomatisering, robotceller, produksjonslinjer, spesialmaskiner, testrigger, materialhåndtering, høylager og logistikk som effektiviserer produksjonsprosesser og minimerer behovet for manuell håndtering.

Goodtech er en betydelig leverandør av industriteknologi i Norden. Kundene er ledende produsenter av næringsmidler, legemidler, trevirke, kjøretøy og gjødsel, i tillegg til internasjonale produksjonsbedrifter. Se film.

 

Viktige prosjekter i 2013 

alt

Gekås Ullared AB, etappe 2
Goodtech skal levere et nytt, automatisk kranlager med tilhørende transportsystem og manuelle plukkplasser til Gekås Ullared AB, Skandinavias største varehus og utfluktsmål. Dette er en utvidelse av høylageret som ble ferdigstilt våren 2013. Oppdraget er en systemleveranse, som omfatter alt fra engineering og konstruksjon til programmering, igangkjøring og opplæring. 

Film fra anlegget.

Kontraktsverdi: 21,5 MNOK
Ferdigstillelse: 2014

Oppdragsgiver: Gekås Ullared AB

  alt
alt

Fresenius Kabi Norge AS
Fresenius Kabis fabrikk i Halden produserer vannbaserte legemidler for eksport til hele verden. Goodtech har tidligere levert flere komplette pakkelinjer og et automatisk høylager til fabrikken. I 2013 leverte vi en ny pakkelinje for ampuller til fabrikken i Halden. Oppdraget omfattet alt fra engineering og konstruksjon til programmering, igangkjøring og opplæring.

Film fra anlegget.

Kontraktsverdi: 5,0 MNOK
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Fresenius Kabi Norge AS
  alt
alt

Volvo Powertrain Sweden
Goodtech har levert en komplett løsning for håndtering av Volvo Powertrains sandkjerner til Volvos støperi i Skövde. Leveranse består av robotlinjer, høylager og tilhørende material-håndtering. Oppdraget er en systemleveranse som omfatter alt fra engineering og konstruksjon til programmering, igangkjøring og opplæring.

Kontraktsverdi42,7 MSEK
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: Volvo Powertrain
 
alt

Mitsubishi Corporation, Japan
Mitsubishi Chemical Divisjon er en betydelig aktør innen gjødsel og kjemiske produkter i det japanske markedet. Goodtech har levert Portabulk® storsekker til det japanske markedet i mer enn 20 år, blant annet til Hokuren Federation, gjennom partnersamarbeidet med Mitsubishi. Ny femårskontrakt med Mitsubishi ble signert sommeren 2013. Kontraktsverdien er flere titalls millioner NOK.

  alt
alt