Goodtech Årsrapport 2013

Teknologi og løsninger

Produksjonslinjer
Goodtech leverer komplette produksjonslinjer, robotceller og spesialmaskiner til produserende industri. Selskapet har bred kompetanse innen systemleveranser. Som systemleverandør tar Goodtech totalansvar og tilbyr alt fra forstudier og simuleringer til prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design og konstruksjon, samt programmering, installasjon og igangkjøring. Gjennom prosjekter innen blant annet bilindustrien er det utviklet Industriell IT-systemer med løsninger for sikkerhetskritiske applikasjoner.

Høylagersystemer
Goodtech leverer komplette høylagersystemer bestående av lagerkraner, transportører, sentraler, vertikaltransportører og robotceller. Som systemleverandør kan Goodtech tilby alt fra forstudier og simuleringer til prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design og konstruksjon, programmering, installasjon og igangkjøring. Goodtech har utviklet WMS-systemet Aniware® og tilbyr skreddersydde styringssystemer og administrative tilleggsmoduler som øker anleggets funksjonalitet.

Materialhåndtering
Goodtech har lang erfaring med systemløsninger innen materialhåndtering og leverer rullebaner, kjedebaner, båndtransportører og transfervogner (skyttler) og vertikaltransportører for alle typer gods. Goodtech leverer kundetilpassede, nøkkelferdige løsninger, men har også spesialkompetanse på integrering og automatisering av komplekse systemer med integrerte spesialløsninger fra andre leverandører.

Virkeshåndtering
Under varemerket LECAB Lines konstruerer og leverer Goodtech kundespesifikke anlegg for fingerskjøting, overflatebehandling, høvling og håndtering av trevirke til høvlerier og annen treforedlingsindustri. Goodtech tilbyr alt fra små, fleksible anlegg til store systemer med høy kapasitet. Leveransen omfatter også konstruksjon og produksjon av el- og kontrollsystemer, samt Industrielle IT-løsninger for rapportering og produksjonsoppfølging.

Bulkhåndtering
Under varemerket Portabulk® leverer Goodtech komplette systemer for bulkhåndtering og storsekkpakking. “Flexible Intermediate Bulk Container” (FIBC), som kan benyttes for alle typer frittflytende bulkmaterialer. Portabulk®-systemets fleksible løsninger for håndtering, fylling, merking, transport og sporing gjør det mulig å optimalisere hele distribusjonskjeden fra råvaren kommer inn til ferdigvaren er hos sluttkunden.

Pakkemaskiner og -linjer
Goodtech Solutions utvikler, bygger og leverer pakkemaskiner og løsninger til industrien. Tyngden av prosjektene er innen næringsmiddel og farmasøytisk industri. Alle Goodtechs maskiner konstrueres og bygges på eget verksted, og tilpasses kundenes spesielle behov.

Produktutvikling/prototypeutvikling
Goodtech har allsidig kompetanse innen produktutvikling og kan bistå i prosessen fra idé på konstruksjonsbordet til ferdig prototype.

Maskinering (legoproduksjon)
Goodtech har en verkstedsvirksomhet som utfører bearbeidingsoppgaver som dreiing, skjæring, fresing, boring og sveising. Hovedtyngden av kundene finnes innenfor gruveindustri, tung bilindustri og verkstedindustri.

Konsulenttjenester
Goodtech har høyt kvalifiserte ingeniører med spesialkompetanse innen mange fagdisipliner og tar oppdrag for næringslivet innen blant annet forstudier, prosjektledelse, elektrisk og mekanisk design, programmering, pre-engineering og fabrikkdesign. Oppdragene utføres enten ute hos kunden eller på ett av Goodtech Solutions’ kontor, ut fra hva som passer best.

Service og ettermarked
Goodtech har et komplett tjenestetilbud innen service og vedlikehold for selskapets industrisegmenter.