Goodtech Årsrapport 2013

Markedsposisjon og strategi

Markedsposisjon
Goodtech har styrket sin markedsposisjon innenfor selskapets viktigste markeder og virksomhetsområder og er svært godt posisjonert i voksende bransjer som olje & gass, energi og næringsmiddelindustrien.

Goodtech Products har inngått nye rammeavtaler med ledende norske teknologileverandører blant annet innen olje & gass, infrastruktur og industri. Norsk teknologisuksess internasjonalt er med på å styrke Goodtechs posisjon i markedet.

Fremtidsutsikter
Ledende internasjonale produkter har gitt Goodtech innpass i nordisk industri. En positiv utvikling i industrien vil danne grunnlaget for økt salg av hele produkt- og tjenesteporteføljen i 2014. Spesielt innen markedssegmentene offshore olje & gass, samferdsel og kommunalteknisk vann og avløp, anses markedsutsiktene å være svært gode.

Strategi
Goodtech Products’ hovedmålsettinger for 2014 er:

  • styrke posisjonen som et ledende produktvarehus for industri og offentlig sektor
  • videreutvikle våre agenturer som en profesjonell aktør og kanal inn i det nordiske markedet
  • økt fokus på kvalitet og kundetilfredshet – Goodtech Products har som mål å oppnå ISO 9001-sertifisering i løpet av 2015
  • forsterke organisasjonen gjennom aktiv rekruttering