Goodtech Årsrapport 2013

Produkter og tjenester

Produkter og varemerker
Products representerer verdensledende industrielle varemerker i det norske markedet. De viktigste er Rockwell Automation, Allen-Bradley, Cerlic, BawIT, Prosoft, Loop Telecom og 4RF.

Salgsavdelingen understøttes av en teknisk avdeling som med høy faglig ingeniør- og produktkompetanse hjelper Goodtechs kunder til riktig og effektiv bruk av produkter og løsninger.

Tjenester
Goodtechs kunnskapstjenester dekker hele produktets levetid og har som mål å forbedre kundenes totale levetidskostnader. Tjenestetilbudet omfatter helpdesk, kurs- og opplæringstjenester, design og applikasjonsassistanse, samt service, drift og vedlikeholdstjenester.