Goodtech Årsrapport 2013

Projects & Services

Forretningsområdet Projects & Services leverer kvalifiserte tekniske løsninger innen automatisering, elektro og kraftteknikk til nordisk industri og offentlig sektor. Leveransene er alt fra store og teknisk krevende prosjekter til mindre, lokale løpende oppdrag.Året 2013

  • Satsningen på kraft tar av. Inngåelse av mange nye kontrakter til kraftbransjen både i Sverige og Norge
  • Nytt, stort byggeprosjekt i Stockholm. Goodtech leverer el- og teleinstallasjoner, samt automatisering, til Mall of Scandinavia
  • Ansvarlig for alt driftsvedlikehold og korrektivt vedlikehold i Facebooks datasenter i Luleå
  • Leveranse av generell kraft og belysning, brannalarm og kraftforsyning til MAX IV - forskningslaboratoriet i Lund
  • Promaps Online - verdens første online risikosimulator for kraftsystemer - lanseres og installeres hos Statnett
 
Nøkkeltall

Beskrivelse av virksomheten
Goodtech er en av Nordens ledende leverandører innen automatisering, elektro, kraftsystemer og prosessmontasje. Som systemleverandør er Goodtech fabrikatuavhengig, og kan dermed imøtekomme kundens krav til valg av utstyr som leveres.

Med bred kompetanse og erfaring fra store prosjekter kan Goodtech tilby et bredt spekter av tjenester som dekker hele prosessen fra forstudier til idriftsettelser av store installasjoner og anlegg, samt service og drift av anleggene.
 
 
Viktige prosjekter i 2013 
alt    

Karlslund CT 76 
Goodtech bygger nytt stamnettanlegg for Svenska Kraftnät. Oppdraget er en totalentreprise for en komplett kraftforsyningsleveranse i forbindelse med byggingen av det nye stamnettanlegget CT76 Karlslund. Leveransen omfatter alt fra konstruksjon, beregninger og leveranse av materiell til grunn- og bygningsarbeider samt installasjon, idriftsettelse og opplæring.

Kontraktsverdi: 100 MSEK
Ferdigstillelse: 2015
Oppdragsgiver: Svenska Kraftnät

 

alt

Promaps Online
Høsten 2013 lanserte Goodtech verdens første online risikosimulator for kraftsystem, Promaps Online. Systemet er installert og tilkoblet driftssentralen hos Statnett, der det mottar live data hvert 10. minutt og beregner risikoen for utfall i kraftnettet i Norge. Dette gjør det mulig å iverksette proaktive tiltak i nettet før noe har skjedd, noe som vil gi betydelige besparelser på grunn av bedre flyt i kraftsystemet, mindre flaskehalser og færre mørklagte områder på grunn av linjeavbrudd. Promaps Online ble nominert til Årets Teknologibragd 2013.
 

 

alt

LKAB Malmberget
Goodtech leverer el- og instrumentmontasje inklusive materiell til LKABs røykgassrenseanlegg ved pelletsverket MK3 i Malmberget i Nord-Sverige. Prosjektet inngår i en stor miljøinvestering som omfatter tre renseanlegg for røykgass ved pelletsverkene i Malmberget og Svappavaara. Goodtechs leveranse omfatter blant annet montasje av lav- og mellomspenningsutstyr, drift- og styresystem, instrument- og prosessutstyr, samt generell kraft og belysning. I tillegg får vi en nøkkelrolle i sluttfasen av prosjektet når alt utstyret og styresystemet i anlegget skal settes i drift.

Kontraktsverdi: 22 MSEK
Ferdigstillelse: 2014
Oppdragsgiver: Outotec

 
alt

Tele2 Arena
Tele2 Arena i Stockholm oppfyller de strengeste regelverk når det gjelder sikkerhet, belysning, sitteplasser, lydanlegg, størrelse og krav til lokaler og omgivelser.  PEAB var totalentreprenør for bygget og Goodtech hadde ansvaret for kraft- og elektroentreprisene som omfattet kraftforsyning innen både høy- og lavspenning inklusive materialleveranser av ulike fabrikat, og et meget avansert sikkerhetssystem bestående av blant annet brannalarm, innbruddsalarm, passérkontroll, overfallsalarm og kameraovervåking. På det meste hadde vi 125 montører på plass.  

Kontraktsverdi: 140 MNOK
Ferdigstillelse: 2013
Oppdragsgiver: PEAB

 
alt