Goodtech Årsrapport 2013

Tjenester og løsninger

Automatisering og industriell IT
Goodtech er en av Nordens ledende leverandører av automatiseringssystemer. Selskapet leverer alt fra byggautomatisering til avansert prosessautomatisering inklusive industrielle IT-systemer. Leveransene omfatter både nøkkelferdige anlegg, og ombygging og modernisering av eksisterende anlegg.

Kraftteknikk
Goodtech leverer alt fra prosjektering til komplette, skreddersydde systemløsninger innen kraftforsyning og kraftdistribusjon. Det som gjør Goodtech unik, er vår kombinasjon av kompetanse, erfaring fra store prosjekter, og utbygging og drift av elektriske systemer.

Installasjon
Goodtech leverer alle typer elektro- og prosessinstallasjoner, fra fiber, signal, tele og data til høyspenning opp til 400 kV. Goodtech er størst i Norden innen prosessmontasje.

Ingeniørtjenester
Goodtech er en stor leverandør av multidisipline ingeniørtjenester i Norden. Det arbeides nært sammen med kunden i alle faser av et prosjekt, fra forstudie til anlegget er satt i drift.

Service, drift og vedlikehold
Goodtech leverer service- og vedlikeholdstjenester innen samtlige virksomhetsområder. Alt fra forebyggende og avhjelpende vedlikehold til opplæring og oppgraderinger.